Valeria Myronenko
Untitled-2-copy-2.jpg

Aliya

For OnfilmMagazine

Photography: Valeria Myronenko

Model: Aliya Elite Models Toronto

Stylist: Sara V Roberts (P1M Toronto)

MUA: Ronnie Tremblay (P1M Toronto)

Untitled-57.jpg
Untitled-53.jpg
Untitled-54.jpg
Untitled-55.jpg
Untitled-52.jpg
Untitled-5.jpg
Untitled-572.jpg